mttools4x4
mtlineare285-9

Politika e kukive

Informacion i zgjeruar mbi cookies


Në zbatim të nenit 13 të Kodit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale


Biskota

Cookies janë linja të vogla teksti që faqet e internetit të vizituara nga një përdorues i dërgojnë në shfletuesin e tyre. Shfletuesi ruan informacione specifike për navigimin e përdoruesit dhe e ritransmeton në të njëjtat faqe gjatë vizitave të tij të mëvonshme. Cookie-t e palëve të treta vendosen nga faqet e huaja të internetit, për shkak të pranisë së elementeve që qëndrojnë në serverë të ndryshëm nga ai i sajtit të vizituar. Cookies ndryshojnë në aspektin e përdorimit.


Cookies teknike

Cookies teknike përdoren për të "kryer transmetimin e një komunikimi përmes një rrjeti komunikimi elektronik, ose në masën rreptësisht të nevojshme për ofruesin e një shërbimi të shoqërisë së informacionit që kërkohet në mënyrë eksplicite nga pajtimtari ose përdoruesi për të ofruar këtë shërbim" (shih nenin 122, paragrafi 1, i Kodit). Aktivitetet e kryera nga cookies teknike janë rreptësisht të nevojshme për përdorimin e faqeve të internetit që i përmbajnë ato. Për instalimin e këtyre cookies, nuk kërkohet pëlqimi i përdoruesit vizitor, por menaxheri i faqes është i detyruar të japë informacionin në përputhje me nenin. 13 të Kodit.


Profilizimi i biskotave

Kukitë e profilizimit ndjekin navigimin e përdoruesit dhe krijojnë një profil duke u nisur nga zgjedhjet e tij dhe zakonet e tij të kërkimit. Në këtë mënyrë, përdoruesi mund të marrë mesazhe reklamuese të personalizuara në përputhje me preferencat e shprehura gjatë shfletimit në rrjet. Kukit e profilizimit mund të instalohen vetëm pasi përdoruesi të jetë informuar për praninë e tyre dhe të ketë rënë dakord për përdorimin e tyre.


Cookie analitike

Cookies analitike monitorojnë funksionimin korrekt të faqes në internet dhe kryejnë një analizë statistikore, duke mbledhur informacione në mënyrë anonime. Cookies analitike ofrohen ekskluzivisht nga palë të treta.


Faqet e palëve të treta në omega-metal.com

Faqet e palëve të treta, të pranishme në omega-metal.com, nuk mbulohen nga ky informacion. omega-metal.it refuzon çdo përgjegjësi në lidhje me to dhe i referohet informacionit në faqet përkatëse për kategoritë e cookies të përdorura dhe përpunimin e të dhënave personale:


Vimeo http://vimeo.com/cookie_policy

Spotify http://www.spotify.com/it/legal/privacy-policy/#cookies

Facebook http://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter http://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

SoundCloud http://soundcloud.com/pages/cookies

Banner (JuiceAdv) http://www.juiceadv.com/cookie.asp

Google Analitycs http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

ShinyStat http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Për informacion dhe për të çaktivizuar cookie-t analitike dhe profilizuese të ofruara nga palët e treta, shkoni në faqen e internetit www.youronlinechoices.com/it

Vizitori mund të parandalojë ShinyStat nga ruajtja e skedarëve të personalizimit duke vizituar http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html


Jep pëlqimin për Mttools.it

Duke mbyllur banerin, duke lëvizur faqen, duke klikuar në një lidhje ose duke vazhduar shfletimin në ndonjë mënyrë tjetër, përdoruesi pranon përdorimin e cookies.


Përdorimi i cookies përmes cilësimeve të shfletuesit

Përdoruesi mund të menaxhojë preferencat në lidhje me cookies nga shfletuesi i tij. Në këtë mënyrë mund të parandalojë palët e treta që të instalojnë skedarët e tyre të personalizimit dhe mund të fshijnë skedarët e instaluar në të kaluarën. Për më shumë informacion mbi menaxhimin e cookies përmes shfletuesit, përdoruesi mund të konsultojë lidhjet e mëposhtme:

http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

http://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT "target =

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html


Informacione të mëtejshme mbi përpunimin e të dhënave personale

Për më shumë informacion, shihni Politikën e Privatësisë ( http://www.mttools.it/privacy-policy ) të mttools.it